Home

 

ONZE ADOPTIEPROCEDURE

 

10 april 2005:
Telefoontje gedaan naar Kind en Gezin in Brussel. De wens geuit dat we willen adopteren.  Zij zorgen dat er binnen enkele dagen een aanmeldingsformulier in onze bus ligt. Ze zeggen erbij dat ik alvast een bewijs van goed gedrag en zeden moet aanvragen bij de gemeente.

12 april 2005:
Bewijs van goed gedrag en zeden aangevraagd bij de gemeente.

15 april 2005:
Het aanmeldingsformulier samen met de bewijzen van goed gedrag en zeden teruggestuurd naar Kind en Gezin.

19 april 2005:
Overschrijvingsformulier ontvangen van 25€.

20 april 2005 :
25€ gestort aan Kind en Gezin.

27 april 2005 :
info map bekomen over interlandelijke adoptie.

Eind mei 2005 :
Brief van het VCOK : data wanneer de voorbereidingscursus zal doorgaan.
De cursus heeft plaats in het CC van Hasselt.  We zullen ook 1 avond naar Antwerpen moeten gaan.
Dinsdag       6 september 2005          09u30 – 17u00
Vrijdag        23 september 2005        14u00 – 17u00
Maandag      3 oktober 2005              14u00 – 17u00
Dinsdag       11 oktober 2005             19u30 – 22u00 (Antwerpen)
Vrijdag        14 oktober 2005             14u00 – 17u00

17 augustus 2005 :
Info avond in Beveren georganiseerd door adoptiebureau Horizon die vooral werken met China en Rusland.

6 september 2005 :
Eerst cursusdag in het CC te Hasselt.
We waren met zes koppels in totaal.  Eerst hebben we ons kort moeten voorstellen en vertellen wat onze motivatie was dat we daar aanwezig waren.  We hebben onze verwachtingen mogen uiten naar de cursus toe.
Dan werd de adoptieprocedure toegelicht hoe die er nu uitziet met de nieuwe wetgeving. (Bedoeling is dat het sneller gaat) Ben benieuwd!!!!
Nadien hebben we stilgestaan bij de adoptiedriehoek : adoptiekind -  adoptie ouders -  biologische ouders.
Er werd gevraagd naar de reacties uit onze omgeving wat betreft onze adoptieplannen.  Nadien kwam het rouwproces aan de beurt. Zowel het rouwproces van ongewenst kinderloos zijn als het rouwproces dat een adoptiekind meemaakt.
Ten slotte kregen we nog een video over adoptie uit Zuid-Afrika te zien. Hier kwam de jeugdrechter, afstandsmoeders en hulpverleners aan het woord. Achteraf hebben we die video nog besproken. Een boeiende dag waar veel op ons af kwam.
We hebben het gevoel dat we nu de eerste stap echt hebben gezet.
We kijken uit naar vrijdag de 23ste voor onze tweede dag van de cursus.  Het kan niet snel genoeg gaan…….

23 september 2005 :
Vandaag de tweede cursusnamiddag.
We kregen al dadelijk een oefening. Per koppel kregen we een voorstel van een kind met al dan niet zijn sociale achtergrond. Er werd dan besproken in de groep waar we vragen bij hadden en waar we zeker op moesten letten en of we het kind al dan niet zouden adopteren.
Een leerrijke oefening…. Dan hebben we het nog een klein stukje gehad over hechting. Hier gaan we de volgende keer dieper op in.
Dat maakte dat de namiddag omvloog…
Volgende afspraak is op 3 oktober in de namiddag

25 september 2005 : dag van de adoptie in het Boudewijnseapark in Brugge
Hier zijn we dan met ons tweetjes naartoe gereden.
Veerle en Rudi alsook Ann en Danny waren daar die samen met ons de cursus volgen.
We hebben veel kindjes gezien. Allemaal even mooi en even lief. Het gaf ons een warm gevoel en extra moed om door te gaan.
In de voormiddag hebben we een panelgesprek gevolgd met 4 jongvolwassenen die geadopteerd zijn en die daar hun levensverhaal kwamen vertellen. Fijn om dat ook eens te horen.
In de namiddag hebben we dan een workshop gevolgd van Femmie Juffer : is adoptie een optie voor het gezin?
Dit vond ik heel leerrijk.
Verder nog 2 boeken gekocht over adoptie op de boekenstand van VAG.
Natuurlijk was de dag nog beter geweest als we al een kindje in ons midden hadden, dan hadden we meer aan het pretpark gehad. Maar ja, onze tijd komt nog wel…

3 oktober 2005 :
Vandaag vond de derde cursusdag plaats.  Het ging vooral rond hechting. Heel veel theorie gehad.  Ook een videofilm bekeken met 2 adoptiekinderen die niet echt veilig gehecht waren. Deze videobeelden dan samen besproken wat die ouders (hadden) kunnen doen om hun kind te doen hechten.
Eigenlijk zijn het allemaal logische dingen en normale zaken die ouders met hun kinderen doen.
Volgende afspraak 10 oktober voor de panelavond.

10 oktober 2005:
Nu zijn we ook een keertje ’s avonds mogen gaan. Er vond een panelgesprek plaats met een jongvolwassene die geadopteerd is en twee adoptiemoeders.
Zij vertelden hun levensverhaal, hun ervaringen en hoe ze erop terug kijken.
Nadien was er voldoende tijd om vragen te stellen.
Achteraf zijn we met heel de bende nog iets gaan drinken.
Best wel een toffe avond.
Vrijdag 14 oktober vindt de laatste cursusnamiddag plaats.

14 oktober 2005 (laatste cursusdag):
Eerst hebben we de panelavond nog kort overlopen en nog wat vragen daarrond kunnen stellen.
Vervolgens ging het rond openheid en de identiteit van het kind. Hier kregen we weer een videofragment van te zien. Nadien werd die dan weer naar gewonertrouw besproken.
Na de pauze hebben we dan een video bekeken van ZuidAfrika waar de biologische moeder haar kind geeft aan de adoptieouders.
Dat was wel even schrikken hoe ‘licht’ die adoptiemoeder daar mee om ging.
Als laatste hebben we dan nog eens heel de adoptieprocedure overlopen.
We hadden allemaal het gevoel dat het niet simpel zal gaan bij de rechtbank.
Tot nu toe is nog niemand moeten verschijnen……We zullen nog veel geduld moeten hebben.
Na afloop zijn we nog gezellig iets gaan drinken en hebben we natuurlijk e-mail adressen uitgewisseld om mekaar op de hoogte te houden.
Met 1 koppel klikt het enorm goed en daar zijn we dan nog iets mee gaan eten.

26 oktober 2005 :
Naar de rechtbank in Tongeren geweest om ons officieel aan te melden. We hadden de nodige documenten bij ons voorzien van zegel.We hebben 52€ mogen betalen en vanaf dan stonden we officieel op de rol. Hoera!

27 oktober 2005:
Brief ontvangen van Kind&Gezin. Het bevat een hele vragenlijst en de opdracht om ons levensverhaal te schrijven. Dit moeten we terug sturen naar het CAW in Beringen.

8 november 2005 :
Per aangetekende zending onze oproepingsbrief van de rechtbank ontvangen. We mogen op 14 december verschijnen voor de jeugdrechter in Tongeren.

14 november 2005 :
De vragenbundel met onze levensverhalen per aangetekende zending verzonden naar het CAW in Beringen.

1 december 2005 :
Vandaag een verrassend telefoontje gehad van het CAW van Beringen om onze gesprekken vast te leggen. Ik wist niet wat ik hoorde!! Zou het dan toch nog snel kunnen gaan?? De eerst twee gesprekken zijn voorzien voor 21 en 30 december. Op 9 januari 2006 komen ze dan op huisbezoek en op 17 januari 2006 vindt het laatste gesprek plaats.
Het kan ons weer niet snel genoeg gaan en het begint serieus te kriebelen....
Wordt vervolgd....

14 december 2005 :
Om half twaalf werden we verwacht in Tongeren op de rechtbank. Bleek dat we op het verkeerde adres waren (was ons foutief doorgegeven) Maar goed dat Werner en ik ruim op tijd waren zodat we nog de tijd hadden om wel op het juiste adres te geraken. Om iets na twaalven was het onze beurt om voor de jeugdrechter te verschijnen. Ze vroeg achter onze beweegredenen (nog maar eens....)
Verder is ons de procedure nog eens heel in het kort uitgelegd. We hebben papieren mogen ondertekenen en voila... we stonden alweer buiten.
Na al onze gesprekken bij het CAW zal deze zelfde jeugdrechter een positief of negatief vonnis uitspreken.
Al bij al waren het vriendelijke dames die daar voor onze neus zaten.
Nu mogen we weer wachten...

21 december 2005 :
Ons eerste gesprek voor ons maatschappelijk onderzoek bij het CAW van Beringen :
hier was ik (Rachel) best wel wat zenuwachtig voor. Om half tien begon het gesprek en heeft een twee-tal uur geduurd. Het ging vooral om ons gezin van herkomst. Hoe wij onze opvoeding hebben ervaren en welke dingen we zouden meenemen en welke zeker niet met het oog op de opvoeding van ons adoptiekind. Ook kregen we vragen zaols waarom wij voor elkaar gekozen hebben en wat ons aantrekt in elkaar,...
Een hele boterham dus. We hadden best wel een goed gevoel toen we weer naar huis reden....
Volgende gesprek is voorzien op 30 december.

30 december 2005 :
Vandaag stond er een twee uur durend gesprek op het menu met de psychologe. Geen makkie!!!
Er werden ons vragen gesteld zoals wat ons blij en verdrietig maakt, hoe onze relatie is en hoe we mekaar het best zouden omschrijven met onze positieve en negatieve kanten, hoe ons huwelijk tot nu toe is geëvolueerd,...
We kregen echt het gevoel dat we ons helemaal moesten 'bloot' geven. Die psychologe bleef maar doorvragen en graven in onze privacy.
Met een diepe zucht zijn we dan weer naar huis gereden. Dat goed gevoel van vorige keer was vandaag veeeeeeeeeeeel minder....
Op naar 9 januari voor het huisbezoek....

9 januari 2006 :
Het huisbezoek!!!!
De maatschappelijk assistent is bij ons over de vloer geweest voor alweer een gesprek van een dikke twee uur. Werner en ik zijn begonnen met te melden dat we vorige keer absoluut geen goed gevoel hadden. Dit hebben we dan ook toegelicht. Verder ging het gesprek vooral rond de omgeving : opvang voor het kind, ontspanningsmogelijkheden,...
We hebben nog gepraat over onze verwachtingen van de adoptie en onze landkeuze.
Dat alles maakte dat het snel middag was en de twee uren voorbij waren. Na dit gesprek hebben we toch wel weer een goed gevoel.... Volgende afspraak is weer met de psychologe op 17 januari in Beringen!!

17 januari 2006 :
Vandaag ons laatste gesprek met de psychologe in Beringen. Om tien uur werden we er verwacht. Het gesprek verliep vrij vlot en handelde over de opvoeding, rouwproces en verwachtingen van het kind,...
De twee uur dat het gesprek heeft geduurd is omgevlogen en de psychologe kon besluiten dat het over het algemeen wel goed zit en gaf enkele werkpunten aan. Nobody is perfect!!
We reden naar huis met een goed gevoel. Nu is het afwachten wanneer we worden opgeroepen voor de jeugdrechtbank. Begin februari ga ik eens bellen naar de Griffie of het verslag al is aangekomen en wanneer we een keertje mogen langs gaan om het in te lezen.
Wordt vervolgd....

1 februari 2006 :
Ik kon het niet laten en heb vandaag eens een vriendelijk telefoontje naar de griffie van de jeugdrechtbank in Tongeren gepleegd. Er was nog niets te bespeuren van een verslag.....
Die vriendelijke mevrouw aan de andere kant van de lijn is dan wel in hare computer beginnen zoeken en kwam tot de vaststelling dat we moeten voorkomen op 22 maart 2006!!! Ik vroeg of we daar nog een oproepingsbrief van zouden krijgen maar dit bleek niet zo te zijn. We hebben inderdaad afgelopen vrijdag een aangetekende zending ontvangen van de jeugrechtbank Tongeren waarin vanalles en nog wat staat, een heleboel data, veel gekribbel in een moeilijke zinsbouw (die rechtbanken he.....) en natuurlijk op het einde staat 22 maart 2006 om 11uur!!! Blijkt dit onze datum te zijn dat we moeten voorkomen om ons geschiktheidsvonnis te aanhoren :-)
Ik moet in de loop van de volgende weken nog eens contact opnemen met de griffie in Tongeren om na te gaan of het verslag intussen is neergelegd en om een afspraak te maken voor dat verslag te gaan inlezen. Volgende week hang ik weer aan de lijn.....wat had je gedacht!!

7 februari 2006 :
Vandaag nog maar eens gebeld naar de griffie te Tongeren. Deze keer was het een andere vrouw die ik aan de lijn had en begreep precies niet goed wat ik bedoelde. Ik vroeg dus naar het verslag van het maatschappelijk onderzoek voor interlandelijke adoptie. Begint me die daar ne hele uitleg te doen...
Toen ik zei dat we op 22 maart dienen voor te komen zei ze doodleuk dat dat niet kon.... Zo ver zijn ze nog niet met de adopties...Ook zou het ons schriftelijk meegedeeld worden als het verslag was 'neergelegd'. Ze weten het zelf niet zo goed geloof ik.
Voor alle zekerheid zal ik volgende week toch nog eens bellen (ik geef niet op....)

10 februari 2006 :
Tot mijn grote verbazing lagen er deze morgen twee brieven van de jeugdrechtbank in de brievenbus te wachten.
Jawel, twee!! Eentje aan mij geadresseerd en eentje voor Werner. Dat doen die Rechtbanken altijd!! Van papierverspilling gesproken.... Maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is dat het verslag van ons maatschappelijk onderzoek is neergelegd bij de jeugdrechtbank te Tongeren en dat het aldaar ter inzage ligt.
Ik heb dan onmiddellijk getelefoneerd met de Griffie om een afspraak te maken maar dit blijkt niet nodig te zijn. We kunnen er elke dag terecht tijdens de kantooruren.
Heb dan direct naar mijn ventje gebeld. Volgende week vrijdag gaan we het verslag inlezen....
Nu begint het spannend te worden.......
We houden jullie op de hoogte!!!

19 februari 2006 :
Eergisteren zijn we het verslag dus gaan inlezen op de rechtbank. Het was een verslag van maar liefst 15 bladzijden lang.
Er stonden heel wat positieve dingen in maar helaas ook enkele negatieve waar het CAW nogal belang aan hecht!!
Hun conclusie luidt dan ook dat ze een eventueel positief vonnis graag voor minstens 1 jaar uitgesteld zien om zo het idee 'ADOPTIE' te kunnen laten rijpen!!
We waren totaal overdonderd hierdoor!
Bij onze thuiskomst hebben we een advocaat gebeld die op de zitting van 22 maart voor ons zal pleiten...
Het wordt bang afwachten....

22 maart 2006 :
Vandaag was het dan eindelijk zo ver.... Het moment van de waarheid.
Om 11uur zou de zitting plaatsvinden, zo stond het in de brief, maar pas om 12u30 was het onze beurt. Er werden ons enkele vragen gesteld en dan heeft Marc (onze advocaat) voor ons gesproken. Hierbij willen we Marc nog eens bedanken.
Op 5 april ek wordt het vonnis uitgesproken. De procureur en de jeugdrechter vonden dat dat jaar uitstel geen meerwaarde kan zijn. Wat ze wel eventueel gaan doen is een deskundige aanstellen om een gesprek met ons (vooral met Werner eigenlijk) te doen. Dit zou in het slechtste geval betekenen dat het een paar maanden wordt opgeschoven maar ze kunnen op 5 april ook gewoon een positief vonnis vellen....
Het wordt alweer afwachten. Vijf april rijden we dan maar weer richting Tongeren.
Bij deze willen we iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft, een kaarsje heeft laten branden, een sms-je gestuurd heeft,.... Dat doet enorm deugd!! Nog even blijven duimen he...................

5 april 2006 :
Rond half twee hebben we ons gemeld op de griffie van de jeugdrechtbank. Die secretaresse bleek ons dossier niet te vinden bij de vonnissen die vandaag waren uitgesproken. We voelden al nattigheid :-)
Dan heeft ze de griffier opgebeld en wat blijkt?? Ze hebben onze uitspraak zomaar voor 3 weken uitgesteld!
Hier kon ik dus echt niet mee lachen!! Op de vraag WAAROM kon deze mevrouw ons geen antwoord geven en verwees ons door naar de griffier. Zo gezegd, zo gedaan. Ook de griffier wist ons niet te zeggen waarom ons vonnis is uitgesteld met 3 weken!!
Ik begrijp er niets meer van, van dat heel gerechtssysteem!!! Feit is dat we nu maar weer eens mogen wachten. In het wachten zijn we zo stilaan kampioen aan het worden :-) En dat te weten dat de wachttijden daar in China ook nog eens fors aan het oplopen zijn.... ZUCHT!!
Hopelijk spreken ze wel een vonnis uit op 26 april.....
Meer nieuws dus op 26 april... en dan mogen jullie weer allemaal duimen.:-)

26 april 2006 :
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!
We hebben positief advies gekregen van de jeugdrechter!! We hebben de jeugdrechter zelf nog gezien vandaag en ze excuseerde zich omdat ze het vorige keer voor drie weken had uitgesteld. Verder wenste ze ons veel succes toe in de toekomst.
Wij supergelukkig natuurlijk!!
Daar moest ene op gedronken worden... zo gezegd, zo gedaan... Nadien een eerste knuffel gekocht voor onze toekomstige spruit.
Wederom willen we iedereen bedanken voor de sms-jes, e-mails en bemoedigende woorden..... dat doet echt deugd!!
's Avonds zijn we dan nog een keertje naar Beveren gereden voor een info-avond van het adoptiebureau uit. De laatste tijd doen de wildste geruchten de ronde over de wachttijden, daarmee dat we ons licht aldaar eens wouden gaan opsteken. Het blijkt nog mee te vallen..... De wachttijd bedraagt momenteel 17 maanden, te tellen vanaf het moment dat het contract getekend wordt bij het adoptiebureau.
Volgende week zal ons geschiktheidsvonnis wel in de bus steken en dan ga ik dat als de bliksem doorfaxen naar Horizon. We laten er geen gras over groeien....
Tot binnenkort dus..........

4 mei 2006 :
Blijkbaar is de postbode vandaag aan de deur geweest met de aangetekende zendingen die het vonnis bevatten. Morgenvroeg ga ik deze dan maar vliegensvlug ophalen in het postkantoor.
Nadien kan ik het vonnis dan doorfaxen naar Horizon (adoptiebureau). Zij vragen met dat vonnis, dat ik hen fax, het verslag van het CAW op. Zodra zij dit in hun bezit hebben(kan een week tot tien dagen duren), nodigen ze ons uit voor een eerste gesprek....
Wordt vervolgd...

16 mei 2006 :
Toen ik gisterennamiddag op het werk toekwam rinkelde mijn gsm opeens. Het was Tine van het adoptiebureau met de vraag of we aanstaande donderdag 18 mei om 10u bij haar kunnen zijn voor ons eerste gesprek.
Tuurlijk kunnen wij dat...... :-) Wij kijken er heel erg naar uit.
We houden jullie op de hoogte.

18 mei 2006 :
Vandaag zijn we, na een zeer lange file, iets te laat gekomen op onze afspraak bij Horizon. We werden er welkom geheten door de kanaalverantwoordelijke Tine en de nazorgverantwoordelijke Karen. Zij hebben een kennismakingsgesprek met ons gedaan.
Het ging er vooral om dat het CAW in hun verslag adviseerde om 1 jaar te wachten, maar dat de jeugdrechter toch een positief vonnis heeft geveld.
Aangezien het verslag van het CAW volledig wordt meegestuurd naar China, willen ze er toch wel zeker van zijn dat die Chinezen ons dossier daar toch niet voor 1 jaar aan de kant gaan schuiven. Dit willen wij ook niet natuurlijk, vandaar dat ze ons vandaag daar in Beveren een keertje wouden spreken zodat ze extra motivaties kunnen aanbrengen bij het verslag zodat China niet kan weigeren. Op 30 mei gaan ze het bespreken in hun team en nadien worden wij opgebeld of ze dit voor ons kunnen doen ja of nee...............
Voor ons leek het een heel gezellige babbel en hebben er alvast een goed gevoel bij.

31 mei 2006 :
Gisteren geen telefoontje meer gehad van Horizon. Aangezien ik deze week nachtdienst heb, had ik hun gisterenavond een vriendelijk mailtje gedaan met de vraag of ze ons het antwoord kunnen mailen omdat ik overdag de telefoons uitschakel als ik slaap. Vanmiddag dus heeeeeeeeeeeeeeeeeel nieuwsgierig opgestaan om onmiddellijk mijn mails te lezen maar helaas.......... GEEN mail van Horizon!!
Heb dan maar mijn stoute schoenen aangetrokken en zelf naar Tine gebeld.
Voor hun is het dus positief en wij komen in aanmerking voor China!!
We hebben dan maar onmiddellijk een afspraak vastgelegd voor ons intake-gesprek: donderdag 8 juni ergens in de voormiddag. Tine heeft er geen uur willen opplakken omdat er naar Antwerpen toe toch altijd wel ergens file zal zijn. Zo kunnen wij relaxed naar Beveren rijden.
Nog één weekje.....

8 juni 2006 :
Vandaag hebben we ons contract ondertekend bij het adoptiebureau. We hebben een heel draaiboek meegekregen over het verloop van de procedure. We dienen ook een heel aantal officiële papieren te verzamelen : geboorte- en huwelijksakte (internationaal); bewijs van goed gedrag en zeden; attesten van onze werkgevers; medische attesten (eigenlijk teveel om op te noemen)
We moeten ook een motivatiebrief schrijven en foto's van ons huis (binnen en buiten) en van de kinderkamer (?) maken.
Van zodra wij al deze paperassen in ons bezit hebben, gaan we deze terug afgeven bij Horizon.
Dan overlopen we het samen nog even en dan kan het eindelijk worden opgestuurd naar China....
Vanaf nu begint onze wachttijd te lopen. Ik hoop dat we eind 2007 naar China mogen afreizen al blijft dat natuurlijk nog koffiedik kijken maar we houden jullie in ieder geval op de hoogte.

23 juni 2006 :
Vanavond hebben we een afspraak bij de notaris om verschillende documenten te laten legaliseren. Dan zijn we rond met het verzamelen van de nodige papieren en foto's voor ons dossier. Maandag zullen we dan naar Beveren gaan om alles af te geven en na te kijken op fouten. Hopelijk wordt het dan snel richting China gestuurd.
Nog even vermelden dat Jan en Ilse morgen terugkeren uit China samen met hun Kaat!! Koen en Anja en Louise zitten vol ongeduld te wachten op het fotootje van Ling dat onderweg is naar Belgie. Volgende week zullen ze haar eindelijk kunnen bewonderen. Beide verhalen zijn terug te vinden onder 'links'.

26 juni 2006:
Deze morgen naar Beveren gereden om op het adoptiebureau onze documenten af te geven. Samen met Linda hebben we het overlopen en alles zag er goed uit.
Nu is het alleen nog wachten op het verslag van het openbaar ministerie. Hun termijn van 2 maanden is vandaag afgelopen, dus eigenlijk zou het verslag al bij Horizon moeten zijn maar helaas............ ook hier lijkt vertraging op te zitten.
In de namiddag dan maar eens contact opgenomen met de rechtbank in Tongeren om te vragen hoe het zit met ons verslag...
Doodleuk kreeg ik het antwoord : bel eind juli nog maar eens terug!!!!
Ah nee, dan kennen ze mij nog niet. Hun termijn is verstreken en vanaf nu hang ik iedere week aan de lijn!!! Ons dossier ligt nu gewoon te 'wachten' bij Horizon op het verslag want zonder dat verslag kan het niet verstuurd worden naar China.
Blijkbaar moet de procureur het verslag schrijven. Zij heeft het dus in handen of we al dan niet eind volgend jaar kunnen afreizen naar China om ons dochtertje te gaan halen.
Altijd maar afhangen van andere mensen..... en wachten...... we beginnen het zo stilaan beu te worden.

6 juli 2006 :
Het is windstil wat betreft ons verslag van het openbaar ministerie. Aan telefoon hebben ze mij beloofd dat het zeker in juli gaat behandeld worden. Wij wachten dus maar geduldig af..... met ons verlof in aantocht zal dat wel lukken.
Koen, Anja en hun dochter Louise kunnen nu eindelijk genieten van het fotootje van Ling. Een prachtmeid!! Op 12 augustus vertrekken ze richting China. We wensen hun veel succes. Hun verhaal is terug te vinden bij 'links'.
Hopelijk binnenkort meer, maar dan met goed nieuws over ons verslag. Wordt vervolgd....

18 juli 2006 :
Gisteren hebben onze, intussen allerbeste, vrienden Veerle en Rudi, die samen met ons de voorbereidingscursus gevolgd hebben een toewijzing gekregen. Ze zijn ouders geworden van een schattig meisje van 2 jaar afkomstig uit India!!
Het is nog even afwachten vooraleer ze haar in hun armen mogen sluiten maar wij helpen hen wel door die moeilijke wachttijd heen!!
Veerle en Rudi, van harte proficiat!! Wij leven heel erg met jullie mee....

20 juli 2006 :
Gisteren toch nog maar eens contact opgenomen met de procureur in Tongeren wat betreft ons verslag. Er werd me verteld dat het deze maand nog zeker in orde zou komen....... We zijn benieuwd.......

28 juli 2006 :
Vandaag nogmaals contact opgenomen met Mevr. de procureur in Tongeren. Ons verslag is neergelegd bij de griffie en is klaar om opgestuurd te worden naar Brussel. Daar moet het nog enkele legalisaties ondergaan alvorens het toekomt bij het adoptiebureau!! Tijdens het rondsurfen op internet ben ik te weten gekomen dat er half augustus weer dossiers worden opgestuurd naar China. We hopen echt dat ons dossier daarbij zal zijn maar we vrezen ervoor dat het september gaat worden.....

2 augustus 2006 :
Vandaag een brief ontvangen van de jeugdrechtbank van Tongeren. Ons verslag opgesteld door het openbaar ministerie is overgemaakt aan de federale centrale autoriteit te Brussel. Eindelijk!!! Zover zijn we alweer.
De vraag is nu : hoelang gaat het daar rondzwerven vooraleer ze het overmaken aan het adoptiebureau......

9 augustus 2006 :
Vandaag een onverwacht telefoontje gehad van Linda van het adoptiebureau. Ons verslag van het openbaar ministerie is bij hen toegekomen. Nu moet het nog een aantal legalisaties ondergaan en dan is het klaar om opgestuurd te worden naar China!
Linda wist mij te vertellen dat ons dossier in september richting China zal vertrekken samen met een 6-tal andere dossiers.
Hoe dan ook, ons dossier ondergaat hier in België zijn laatste stappen.... OEF!!

1 september 2006 :
Vandaag is het dan eindelijk september...
Deze maand wordt ons dossier opgestuurd naar China. Ik vermoed dat het in de tweede helft van september gaat zijn. Ik weet niet, ik heb gewoon een vermoeden!
Horizon (adoptiebureau) heeft het CCAA (adoptiecenter China die de toewijzingen doet) over de vloer gehad en hen op het hart gedrukt dat de wachttijden zullen blijven schommelen tussen de 12 en de 14 maanden. Ben benieuwd... Her en der lees ik dat de wachttijd toch nog gaat oplopen... Het blijft gewoon afwachten.
Volgende week zaterdag is er de gezinsdag van VAG (vereniging voor kind en adoptiegezin) in Plopsaland. Hiervoor hebben we ons ingeschreven samen met Rudi en Veerle. Zowel zij als wij nemen onze petekinderen mee die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn.
Zo hebben we ook iets aan het pretpark. Hopelijk hebben we goed weer.

19 september 2006 :
Tijd om nog eens wat in ons dagboek te schrijven. Met momenten begin ik zeer ongeduldig te worden en heb dan maar getelefoneerd naar Horizon met de vraag wanneer ons dossier opgestuurd gaat worden. Ik kreeg te horen dat ons dossier momenteel op de Chinese ambassade ligt en dat het volgende week richting China gaat vertrekken. We zouden hiervan op de hoogte gebracht worden door een brief.
Verder is er helaas ook wat negatiefs nieuws aan het licht gekomen. Gisterenavond was het te zien in het VTM nieuws. Er zouden chinese baby's gestolen worden in China die verkocht worden aan weeshuizen en zo aan westerse koppels ter adoptie aangeboden worden...
Ik mag er niet aan denken....
De kans bestaat ook dat hierdoor het CCAA in China hun deuren voor onbepaalde tijd gaat sluiten om dit verder te onderzoeken. Tja, dan zijn we nog laaaaaaaaaaang niet in China. Voorlopig blijft het gewoon afwachten. Horizon heeft hiervan nog geen meldingen binnengekregen.
Vorige week zijn we dus met Veerle en Rudi, hun petekinderen en onze petekinderen Bo en Okke naar de gezinsdag van VAG in plopsaland geweest. Het zonnetje straalde en we hebben veel kleine chineeskes gezien. Het was een leuke dag en de kids hebben zich enorm goed geamuseerd.

29 september 2006 :
Vandaag een brief gekregen van Horizon met de melding dat ons dossier afgelopen maandag (25 september) per DHL naar China is vertrokken. Ons dossier wordt nu eerst vertaald, waarna het geregistreerd zal worden als adoptie-aanvraag bij het CCAA.
Deze week heb ik ons ingeschreven voor de familiedag bij Horizon die zal doorgaan op 21 oktober. We worden er al verwacht in de voormiddag om kennis te maken met de contactpersoon uit China. Namiddag komen dan de gezinnen die reeds geadopteerd hebben via Horizon.
Overmorgen zijn we dan op de kinderboerderij van Kiewit te vinden voor de limburgse gezinsdag van VAG. Bo en Okke zijn dan ook weer van de partij...

2 oktober 2006 :
Gisteren zijn we naar de kinderboerderij geweest in Kiewit. Het was er JOY-dag van VAG. Bo en Okke waren bij ons alsook mijn zus en haar man.
Weeral hebben we vele kleine chineesjes gezien. Echt mooi en lief om te zien.
Verder hebben we ook nog gepraat met enkele andere adoptiemoeders die reeds een kindje uit China hebben. De namiddag is omgevlogen...

12 oktober 2006 :
Overal op het internet lees ik dat de wachttijd naar 24 maanden gaat gaan.... Op de site van Horizon las ik ook dat ze daar met vragen werden bestookt over die oplopende wachttijden. Zij hebben dan contact opgenomen met de contactpersoon in China. Deze heeft laten weten dat het wel mogelijk is dat de wachttijd naar 24 maanden kan gaan maar dat het dan geleidelijk aan gaat oplopen, wat het eigenlijk ook al aan het doen is. Maar echte bevestiging was er niet volgens die contactpersoon. Momenteel bedraagt de wachttijd 15 maanden...
We kunnen niet meer dan wachten. Ondertussen proberen we te genieten van de vrije momenten die we hebben. Zo ook afgelopen zondag : samen met Okke hebben we een wandeling in het bos gemaakt naar het mooie Orshof.

23 oktober 2006 :
Afgelopen zaterdag waren we op de familiedag van Horizon in Temse. Er waren tientallen chinese kinderen aanwezig. Ik moet jullie niet vertellen zeker dat wij ons ogen goed de kost hebben gegeven!! Wat hadden jullie gedacht!! :-) Heel lief om te zien.
Dirk en Annemie die samen met ons de voorbereidingscursus hebben gevolgd waren ook daar. Ook zij hebben gekozen voor China. De familiedag was goed georganiseerd en het eten was lekker. Ook hebben we kennis kunnen maken met Mevr Wang Yu : contactpersoon van China. Zij kwam toch met het nieuws dat de wachttijden dreigen op te lopen naar de 24 maanden!! ZUCHT!!!! Er zit niets anders op dan gewoon te wachten.....
Verder heb ik enkele website genoten in levende lijve gezien en gesproken.
Kortom, het is voor herhaling vatbaar.
Vanavond gaan we samen met Rudi en Veerle naar een thema avond in Genk georganiseerd door VAG. Vandaag gaan ze het hebben over ervaringen van nieuwe gezinnen uit China en Kazachstan.
Ondertussen is ons dossier al bijna 1 maand geleden opgestuurd naar China. Hopelijk kom ik binnenkort onze LID te weten (Log In Datum) Vanaf dan begint de officiële wachttijd te lopen.

1 november 2006
Gisteren heb ik een mail gedaan naar Horizon om te vragen of ze onze LID al kenden. Ze hebben nog geen bericht gekregen van het CCAA, maar zodra ze het te weten komen, stellen ze ons hiervan op de hoogte met een brief. Verder had ik ook gevraagd met hoeveel andere dossiers het onze is verstuurd. Blijkt dat we samen met nog 11 andere dossiers zijn opgestuurd. Dat betekent dat we met 12 koppels naar China zullen reizen.... hopelijk nog in 2008!!!!

25 november 2006
Vandaag is het al twee maanden geleden dat ons dossier naar China is vertrokken. Nog steeds hebben we geen Log In Datum, maar normaalgezien is ons dossier al wel ingelogd hoor. De precieze datum durft nogal eens op zich laten wachten heb ik mij laten vertellen door andere adoptiekoppels. Verder hebben we niet veel te vertellen.
Het is en blijft gewoon wachten....

25 december 2006
Tja, wat moeten we vertellen. Voor ons is het helemaal geen gezellige kerst!!! Op 22 december hebben we heel plots afscheid moeten nemen van Werner zijn mama!! Ook zij keek heel erg uit naar de komst van haar kleinkind van ver....
Wij vinden het ontzettend jammer dat ons dochtertje haar nooit zal leren kennen....

25 januari 2007
Alweer een maandje verder dus tijd voor een update. Ondertussen is ons dossier al 4 maanden in China... Momenteel staat de wachttijd op 16 maanden. Meer dan waarschijnlijk gaat deze nog verder oplopen.
2006 is voor ons niet goed geeindigd, toch hopen we dat 2007 des te beter wordt.
Zaterdag vertrekken Danny en Linda naar China (zie links) om hun zoontje Zeno op te halen.
Ik ga proberen om elke maand een update te schrijven met de stand van zaken.
Tot volgende maand dus....

8 februari 2007
Vandaag eens eventjes gebeld met Horizon. Blijkt onze LID (Log In Datum) bekend te zijn!!! Normaal gezien gaan we nog een brief ontvangen met de bevestiging hiervan.
19 OKTOBER 2006 : vanaf dan is ons dossier officieel ingelogd bij het CCAA. Vanaf dan is ook de echte wachttijd aan het lopen. Deze wachttijd staat momenteel op 16 maanden.... maar is helaas aan het oplopen....
Zou ik toch mogen hopen op oktober 2008???? pppffff......

19 februari 2007 :
Gelukkig Chinees Nieuwjaar!! Dit jaar is het jaar van het "Gouden Zwijn". Misschien wordt ons dochtertje wel geboren in het jaar van het gouden zwijn??? Dat blijft natuurlijk nog een vraagteken...
Vandaag is het 19 februari. Dit wil zeggen dat ons dossier 4 maanden is ingelogd bij het CCAA. Momenteel staat de wachttijd op 16 maanden. Dus hoe het er nu uitziet zou het dus voor binnen een jaartje zijn... Laten we hopen dat die wachttijd toch maar niet te veel meer gaat oplopen. Deze zomer gaan we de bovenverdieping in orde beginnen maken. Zo hebben we wat te doen tijdens onze lange wachttijd.
Ondertussen heb ik al verschillende boeken gelezen over adoptie. Op één volgen we natuurlijk elke donderdag de nieuwe reeks van 'Adoptie'. Met Veerle en Rudi praten we ook veel over onze adopties. Zij staan echt te popelen om naar India te mogen vertrekken. Het wachten duurt voor hun nu echt wel heel lang vooraleer ze hun Diya in hun armen kunnen sluiten. Hopelijk krijgen ze snel het verlossende telefoontje....
Tot volgende maand....

19 maart 2007 :
Alweer een maandje om! Ondertussen hebben we er 5 maanden van onze wachttijd opzitten...
De CCAA blijft maar met mondjesmaat toewijzingen doen, dus ik heb totaal geen idee waar dat naartoe moet!! ZUCHT!! Wel ben ik hier en daar ideetjes aan het opdoen voor de kinderkamer. Zo stilaan beginnen we toch vanalles te verzamelen :-)
Maryse en Jos zijn momenteel in China om hun dochter Bei op te halen. Jullie kunnen haar volgen via haar dagelijks artikel in het belang van Limburg. Ook hebben ze een tijdelijke weblog (zie krant).
Verder is er afgelopen weekend nog een koppel uit Limburg richting China vertrokken om hun dochter Noralie op het halen.
Hopelijk worden we binnenkort uitgenodigd door Horizon voor een eerste info-avond over die o zo belangrijke reis voor ons naar China :-)
Tot volgende maand...

26 maart 2007 :
Ik kom hier toch even iets neerschrijven wat ik net al surfend op het net gevonden heb :
er doen geruchten de ronde dat het verblijf in China van 2 naar 3 weken wordt opgetrokken!! Dit omdat de Belgische Ambassade de papierwinkel niet in orde krijgt op 1 week (of niet wil in orde krijgen...)
3 weken op hotel kamperen met zo een kleine uk lijkt me niet makkelijk... Maar tegen de tijd dat wij naar China mogen vertrekken is het misschien alweer veranderd. Who knows??
Ook het kostenplaatje zal dan wel aardig oplopen als we een extra weekje in Beijing moeten verblijven... Maar ja, we gaan hoor!! Hoe dan ook!! Opgeven staat niet in ons woordenboek!!!

19 april 2007 :
Ons dossier is al 6 maanden ingelogd bij het CCAA. Amai, al een half jaar.....
Maar er is nog lang geen einde aan de tunnel. Vorige week heeft het CCAA weer toewijzingen gedaan. Dit doen ze 1x per maand. Maar, nu komt het..... ze hebben maar 2 dagen gemachted!!! 2 DAGENNNN!!!!! Daar hebben ze ne ganse maand over gedaan. Een serieuze domper!!!
Hopelijk is dit te wijten dat er die 2 dagen enorm veel dossiers zijn gemachted. Om eerlijk te zijn : ik word daar een beetje depressief van.
Ze zitten nu aan 26 oktober 2005. Dat wil zeggen dat ze nog een jaar moeten matchen vooraleer wij aan de beurt zijn...
Maar als ze op dat slakkentempo bezig blijven....durf ik echt niet meer voorspellen wanneer wij eindelijk eens aan de beurt gaan zijn!!!
Toen we nog aan heel het begin van onze procedure stonden, ergen in 2005, had ik altijd gedacht om in de zomer van 2007 te kunnen afreizen maar helaas.... ik denk dat we al blij mogen zijn als we in 2008 nog kunnen afreizen.
Toch kijken we weer uit naar de volgende toewijzingen van het CCAA (ergens begin mei) Hopelijk matchen ze dan veel meer :-)
Verder heb ik nog wat te vertellen. Rudi en Veerle hebben eindelijk goed nieuws gekregen vanuit India. Hun afreis om Diya te gaan halen gaat waarschijnlijk gepland worden voor begin juli. We kijken er enorm naar uit!!!!
Dus binnen enkele maanden is Diya in hun midden en daarom hebben we besloten om het er nog eens van te nemen met ons viertjes.
We trekken naar de Hoge Venen tijdens het Hemelvaartweekend. We hebben er een gastronomisch weekend geboekt. Dat wordt genieten...
Tot volgende maand!!!

20 mei 2007 :
Net terug van een gastronomisch weekend in de Hoge Venen met Rudi en Veerle. Mooi gewandeld, goed gelachen, lekker gegeten, .... we hebben ervan genoten. Het was een zeer aangenaam weekend. Voorlopig ons laatste weekend weg samen want eindelijk kunnen Rudi en Veerle hun Diya gaan halen. Eind juni is het zover!!! Nog een dikke vijf weken te gaan dus!! Wij tellen alvast mee af...
Ons dossier is ondertussen al 7 maanden ingelogd bij het CCAA. Ik heb mij laten vertellen dat ze een groot aantal toewijzingen gaan doen deze keer in China. Al blijft dit koffiedik kijken natuurlijk....
We blijven hopen... en we houden jullie natuurlijk ook op de hoogte!!

7 juni 2007 :
De CCAA heeft weer toewijzingen gedaan, maar het is niet bepaald om vrolijk van te worden....
Ze hebben maar 7 dagen gematched!! Vorige maand hadden ze toewijzingen gedaan tot en met 1 november 2005. Deze maand hebben ze toegewezen tot en met 7 november 2005.
Onze log-in datum is 19 oktober 2006............... dus aan dit tempo wordt het 2009 of zo vooraleer wij eens aan de beurt zijn!!!
Ik mag er niet aan denken!!! Pffffffffffffffff.....
Toen wij, ergens in 2005, informatie gingen inwinnen over adoptie uit China stond de wachttijd op 8 maanden....
Helaas is dit niet meer zo!
Nu is het weer afwachten hoeveel dagen de CCAA volgende maand gaat toewijzen.

23 juni 2007 :
ons dossier is nu al 8 maanden en enkele dagen officieel ingelogd bij de CCAA. Eigenlijk zijn die acht maanden omgevlogen....
We hebben ondertussen ook een brief van Horizon mogen ontvangen ivm de oplopende wachttijden. We moeten er rekening mee houden dat de wachttijd naar 24 maanden toegaat. De aanvragen voor adoptie in China overstijgt het aantal adoptabele kinderen...
Wijzelf hopen nog steeds op eind 2008.
Ondertussen hou ik mij bezig met boeken lezen over adoptie (altijd zeer interessant)
We hebben ook nog een heleboel in orde te maken hier in huis voordat die kleine uk hier zal zijn maar daar hebben we nog een zee van tijd voor...
Voor Rudi en Veerle breken spannende tijden aan. Zij vertrekken donderdag richting India. Ze zijn de laatste dingen in orde aan het brengen. Wij wensen hen alvast een liefdevolle ontmoeting met hun dochtertje Diya toe!!!!
Oh ja, ik heb nog wat te vertellen : ik heb een mailtje gekregen van toekomstige reisgenoten van ons. Zij hebben dezelfde log in datum als ons en dus zullen we samen naar China reizen om onze dochtertjes op te halen.....

29 juni 2007 :
Gisteren hebben we Rudi en Veerle met tranen in de ogen uitgezwaaid in Zaventem. Ondertussen zijn ze goed aangekomen in India en hebben ze de eerste ontmoeting met Diya al gehad!! Deze middag heeft ze even met me gebeld. Diya is een echt schatje dat heel graag speelt... Ze omschrijft het als zoveel meer dan wat ze er van verwacht hadden!! Ze zijn er helemaal ondersteboven van!! Verder omschrijven ze India als de "hel"!!!
Ook nog even vermelden dat ze in Zaventem onverwacht gefilmd zijn voor het programma 'duizend zonnen en garnalen'. Aanstaande dinsdag wordt het uitgezonden....

9 juli 2007 :
In China hebben ze weer toewijzingen gedaan : ze zijn tot 14 november 2005 geraakt. Dit zijn maar 7 dagen.... Her en der lees ik dat ze in die tijd enorm veel dossiers hebben binnengekregen. Maar hopen dat als ze aan het jaar 2006 beginnen het wat sneller gaat!!
Ondertussen zijn Rudi en Veerle al een weekje thuis met hun dochtertje Diya.
Het gaat bijzonder goed!! Ze eet en slaapt goed en spelen doet ze ook graag. Het is een echt schatje!!
Vorige week dinsdag zijn we niet bij 'duizend zonnen en garnalen' geweest. Heb begrepen dat dat item alleen op maandag komt. Misschien wel deze avond???

21 augustus 2007 :
Jee! Het is al weer veel te lang geleden dat ik hier nog eens iets kwam neerschrijven. Ons dossier is inmiddels al 10 maanden ingelogd bij de CCAA en we zijn er nog lang niet!!
Daar in China zijn ze nog steeds de dossiers van november 2005 aan het matchen. Pfff....
Aan onze bovenverdieping zijn we nog steeds niet begonnen... Wel hebben we onder ons verlof de living een nieuw kleurtje gegeven. Het weer was niet echt schitterend dus hebben we hierbinnen maar gewerkt.
Vorige week was er ook de babyborrel van Siebe, het zoontje van mijn collega Pascale (zie links) Het was een leuk feestje dat heel goed georganiseerd was!!
Volgende maand komt er de dag van de adoptie aan. Dit jaar gaat die door in Bokrijk!!! Voor meer informatie kunnen jullie altijd terecht op de site van VAG (zie links) Wij kijken er alvast naar uit want die dag zal weer helemaal in het teken staan van ons toekomstig dochtertje...

5 september 2007 :
Het CCAA heeft weer toewijzingen uitgestuurd. We worden er niet bepaald vrolijk van.... Welgeteld 4 dagen....Ze hebben gematched tot en met 25 november 2005.
Met momenten zakt ons de moed in onze schoenen. Eigenlijk moeten we het positief bekijken en denken dat elke dag eentje dichter bij ons dochtertje is maar dat is verdomd moeilijk!!! Op rumorqueen lees ik dat er enorm veel dossiers zijn ingelogd in november 2005 (al blijven het geruchten). Het is te hopen!!! Laat ons hopen dat als ze eenmaal aan de dossiers van 2006 beginnen, het sneller zal gaan.....

21 september 2007 :
Heykes!!
Vorige week was er de dag van de adoptie in Bokrijk. Het weer zat mee en er liepen weer veel schattige kinderen rond. In de voormiddag zijn we wat met andere adoptiekoppels gaan praten (en klagen....:-) ) Ook de mensen van Horizon zijn we goeiedag gaan zeggen.
In de namiddag zijn we dan de speeltuin onveilig gaan maken samen met Okke, Veerle, Rudi en Diya. Kortom, het was een leuke dag!!
Ons dossier is bijna 1 jaar in China!! Enkele weken geleden hebben we een nieuwsbrief gehad van Horizon en daarin schreven ze dat de wachttijd momenteel op 21 maanden staat.... Dus voor ons zijn er bijna 12 om. Toch verwacht ik dat we over de 24 maanden gaan gaan.... Ik hoop zo dat ik ongelijk ga krijgen maar ik vrees er een beetje voor. Ook ligt ons dossier bijna in de review-room. Hier worden de dossiers van A tot Z gecontroleerd en moesten de Chinezen dan nog vragen hebben over het een of het ander dan gaan ze dat dan doen.
Ik ben benieuwd... Momenteel liggen de dossiers van augustus 2006 in de review-room..... het is dus bijna (!) aan ons!!
We zullen pas echt opgelucht kunnen ademhalen als we zonder al te veel vragen uit die kamer zijn!!!
De brandende kaarsjes en omhooggestoken duimen zullen weer van pas komen.... wie zich geroepen voelt..... :-)

19 oktober 2007 :
19 oktober 2006 - 19 oktober 2007 = 1 jaar ingelogd!!
Vandaag is ons dossier 1 jaar ingelogd bij de CCAA in China! Niet dat we nu iets meer weten maar toch gaan we er ene op drinken vanavond... De dossiers van september 2006 liggen nu in de review-room (controlekamer). Elke dag kijk ik op de site van de CCAA of de dossiers van september afgehandeld zijn want dat betekent dat de dossiers van oktober 2006 dan aan de beurt zijn!! Dit is normaal gezien voor heel binnenkort.
Begin deze maand zijn er ook weer toewijzingen geweest. Ze hebben gematched tot 30 november 2005. Weer maar 5 dagen!! Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Maar als we uit die controlekamer zijn voelen we ons toch meer op ons gemak!! Dus duimen maar!!!

29 november 2007 :
Hier zijn we nog eens!! Al heb ik eigenlijk geen (goed) nieuws. Het wil maar niet opschieten daar in China!! Met momenten zie ik het niet meer zitten.... Het duurt gewoon allemaal veeeeeeeeeeeeeeeeeeel te lang!! Ons dossier is nog niet eens de review-room (controlekamer) gepasseerd!! Een tijdje geleden ging dit heel vlot maar blijkbaar zijn ze stilgevallen. Ze zullen denken dat ze genoeg vooruit gewerkt hebben. Maar moet dat nu juist vóór onze LID-datum zijn???
Volgende week worden er normaal gezien weer toewijzingen verstuurd. Ik ben eens benieuwd tot hoever ze nu maar weer geraakt zijn....
Heb vandaag in de krant gelezen over het grootste reuzerad dat ze in Beijing (Peking) aan het bouwen zijn. Willen ze ons daar misschien in krijgen????? Dat ding gaat pas in 2009 open!! :-) Mij niet gezien hoor! :-)
Hopelijk op goed nieuws volgende maand!!

30 november 2007 :
Kijk ik deze morgen nog maar eens (voor de zoveelste keer) op de site van CCAA..... En wat zie ik???? De dossiers van oktober 2006 liggen in de controlekamer!! Nu maar hopen dat we geen bijkomende vragen gaan krijgen..... Spannend, spannend!!! Eens we hierdoor zijn, zijn we echt 100% zeker dat binnen dit en een heel dik jaar een "chineeske" in ons midden zal zijn.....
Duimen maar!!! Wie zich geroepen voelt.... :-)

6 december 2007 :
De toewijzingen zijn verstuurd..... Vorige keer stonden ze op 8 december 2005. Nu zijn ze maar geraakt tot 14 december 2005. Het gaat echt heel traag vooruit!! Ikzelf kijk alweer uit naar volgende maand!!!
Begin deze week een nieuwsbrief gehad van Horizon. Daarin bevestigen ze dat eind dit jaar de wachttijd 24 maanden zal bedragen en dat deze gaat oplopen. Hoe ver deze gaat oplopen wil niemand bevestigen. Op het internet doet wel de ronde dat het naar de 3 jaar gaat gaan en dat voor de dossiers ingelogd in 2007 er een wachttijd aan zit te komen van 4 jaar!!! Pfffff, niet te doen!!
Het zal echt 2009 negen worden voor ons..... Dat is nog heel erg lang, 2008 moet nog beginnen!!
Momenteel zit ons dossier nog steeds in de review-room.

19 december 2007 :
Lieve mensen allemaal!!!
Vandaag is ons dossier 14 maanden ingelogd bij de CCAA. En, en, en ...... ik kan jullie ook vertellen dat ons dossier uit de review-room (controlekamer) is!!!! Joepie, joepie!!!! Nu zijn we voor de chinezen dus echt geschikt bevonden om ouders te worden van zo een kleine chinese ukkepuk....
Nu is het alleen nog heeeeeeeeeeeeeeeeeel lang wachten!! 2008 kan niet snel genoeg beginnen voor ons.... Ik kijk nu al uit naar 2009!!! De tijd vliegt zeggen de meeste mensen maar voor ons mag die echt wel voorbij vliegen, het kan niet snel genoeg gaan voor ons!! Gelukkig moeten we nog steeds onze bovenverdieping in orde maken. Daar zullen we in 2008 dan maar rustig de tijd voor maken, kwestie dat we de wachttijd wat 'draaglijk' doorkomen. Voor de rest ga ik beginnen met een adoptiealbum. Dit had ik al langer in gedachten en had hier ook al ideeën voor uitgewerkt maar zolang we niet waren goedgekeurd door de CCAA, durfde ik er niet echt aan te beginnen. Dus, nu gaat het er toch van komen...


3 januari 2008 :
Gelukkig nieuwjaar allemaal!!
Voor iedereen een gezond en liefdevol 2008, en voor alle wachtende adoptieouders : dat het in 2008 toewijzingen regenen mag!! In China hebben ze ook weer toewijzingen verstuurd : tot 19 december 2005! Weer gene vette!! Maar allee, het gaat tenminste een beetje vooruit.
We moeten het positief blijven bekijken he.
Ik kijk alweer hoopvol uit naar volgende maand...
Ondertussen is Werner deze vakantie hier boven begonnen : de zolder isoleren. Een niet zo handig werkje, maar ja, het moet gebeuren...
Nadien zijn de kamers aan de beurt : schilderen en laminaat leggen. Dit zal ergens voor het voorjaar zijn.
Ook hebben we al een kamertje gekocht... tja, zo stilaan gaat het dan toch vorm krijgen, onze bovenverdieping. Er is helemaal geen haast bij, we doen het op ons gemakske.

22 januari 2008 :
Ondertussen zijn we alweer de 19de van de maand gepasseerd. Ons dossier ligt intussen dus al 15 maanden te wachten ginder achter in China. En het einde is nog lang niet in zicht. De "gossip" komt stilaan op gang op internet omdat de CCAA binnenkort weer toewijzingen gaat versturen. Her en der lees ik dat het maar 3 dagen zullen zijn!!! Dat wil zeggen tot 22 december 2005!! Het ziet er niet zo goed uit....
Afgelopen weken was er lichte paniek omdat ze op de site van de CCAA het infokadertje (met data tot wanneer ze hebben toegewezen) hebben weggehaald.... Nu zullen we onze informatie elders moeten halen, al weet ik niet waar..... en dat is best wel frustrerend!!!!
Hopelijk laat ons adoptiebureau van zich horen en kunnen zij ons maandelijks over deze data informeren.
Afwachten is alweer de boodschap.....
Ondertussen proberen we te genieten van de mooie momenten die zich voordoen in ons leven zoals tijd doorbrengen met Nelly, het vakantiekindje uit Parijs dat bij mijn zus was in de kerstvakantie en op Siebe (zoontje van mijn lieve collega Pascale) passen....

28 januari 2008 :
Toen ons dossier, ergens in september 2006, is opgestuurd naar China, wisten ze ons bij Horizon te vertellen dat ons dossier nog met 10 andere is opgestuurd.
Ondertussen kennen we al 1 koppel : Wendy en Geert met zoontje Fries. Allee, kennen is veelgezegd, tot nu toe is het enkel bij mailen gebleven. Maar!!!! Daar gaat verandering in komen want ondertussen zijn we nog een koppel op het spoor gekomen (of was het nu andersom), Henk en Katia. Deze stellen voor om mekaar eens te ontmoeten.
Lijkt ons een goed idee. Uiteindelijk zullen we samen met deze mensen de reis van ons leven gaan maken.... dus op voorhand kennis maken kan nooit kwaad.
We zijn druk aan het mailen om een geschikte datum te vinden... The place to be zal Antwerpen of Brussel worden.
Wij zijn alvast benieuwd...

4 februari 2008 :
Er zijn weer voorstellen uitgestuurd door de CCAA. Deze keer zou de cutt-off tot 27 december 2005 zijn. Amai! Een hele vooruitgang. Zoveel dagen zijn het al lang niet meer geweest. Dit kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. Hopelijk krijgen ze volgende maand het jaar 2005 afgerond en kunnen ze aan de dossiers van 2006 beginnen...
Verder heb ik ook nog wat minder prettig nieuws te vertellen : vorige week dinsdagavond heeft Bo (mijn metekind) een zwaar verkeersongeval gehad!! Ze zat bij een vriendinnetje in de auto en waren op weg naar de zwemtraining toen plots de opa van het vriendinnetje frontaal op de auto voor zich reed!
Bo werd zwaar gewond naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Genk gebracht. Ondertussen werden haar ouders en wij op de hoogte gebracht. Wij zo snel we konden ook naar spoed gereden. Bo daar zo zien liggen brak ons hart. Haar kaak, neus, oogkassen waren gebroken. Ook had ze een schedelbreuk en een bloeding in haar hoofdje.... We wisten niet wat we hoorden. De eerste uren waren heel cruciaal en hebben we heel bange uren beleefd. Later die avond is ze overgebracht naar de intensive care. Daar heeft ze twee nachten doorgebracht. Haar hoofd was helemaal opgezwollen en kreeg zelfs haar ogen niet meer open door de zwelling.
Vandaag zijn we bijna een week verder en Bo maakt het gelukkig goed!! Ze ligt op een gewone kamer waar mijn zus dag en nacht bij haar kan zijn. Ze krijgt sinds enkele dagen haar ogen open en mag al wat rechter in bed zitten.
Gisteren hebben we zelfs wat spelletjes gedaan met haar!! Het deed ons zo goed om haar bezig te zien... De herstelperiode zal nog een lange weg zijn. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat ze weer helemaal zal genezen!!
Bij deze wil ik mijn zus Livina, Ivan en Okke nogmaals een dikke knuffel geven en zeggen dat we heel erg met jullie meeleven.

20 februari 2008 :
Sinds gisteren hebben we er een wachttijd van 16 maanden opzitten. Momenteel staat die wachttijd nu op 26 maanden, maar vrees dat die zeker nog wel de hoogte in zal klimmen. Zeker met de Olympische Spelen die eraan zit te komen in Beijing.
Voor mij zelf heb ik mijn hoopvolle verwachting gelegd op eind 2009... Eerder mag altijd natuurlijk :-)
Ondertussen hebben we ook een vakantiekindje uit Parijs aangevraagd. Als de aanvraag goed doorgevoerd wordt zullen we dat kindje hier in huis hebben van 19 april tot en met 3 mei 2008. Zo zal onze wachttijd ook beter en sneller omgaan hopen we :-)
Bo (mijn metekind) maakt het goed! Ze is nu weer lekker thuis na twee weken in het ziekenhuis te hebben gelegen. Wel is ze nog geopereerd aan haar neus. Momenteel draagt ze een neusmasker wat ze nog wel een hele tijd zal moeten dragen maar dat is niet zo erg. Ook haar gezicht is nog wat opgezwollen maar we zien toch elke dag verbetering en dat is wat telt.

24 februari 2008:
Vandaag hebben we hier gewerkt in huis. Op de kinderkamer ligt de laminaat al.... nu volgt de rest van de kamers vooraleer we aan de schilderwerken gaan beginnen.
Als het geheel af is, zal ik hier enkele "voor en na" foto's plaatsen.
Ondertussen ligt ook de datum vast van onze afspraak met Wendy & Geert en Katia & Henk. We zullen mekaar ontmoeten in Grand Café Horta in hartje Antwerpen op zondag 6 april. We zijn benieuwd...

4 maart 2008 :
Ja, ze hebben weer toewijzingen gedaan!!! Ditmaal tot 4 januari 2006. Er zit precies toch wat vooruitgang in. We moeten het positief blijven bekijken he.
Nog 288 dagen te gaan voor ons.....

22 maart 2008 :
Vandaag hebben we telefoon gehad van de Vreugdezaaiers. Van 19 april tot 3 mei zal kleine Esther bij ons op vakantie komen. Esther is een kleine meid en "speciaal". In die zin is ze speciaal omdat ze een afwijking heeft aan haar neusje. Dit houdt ons echter niet tegen.... Ze is 4,5 jaar en afkomstig van de Ivoorkust maar woonachtig in de buurt van Parijs. Esther komt dus twee weken bij ons op vakantie. Wij zullen haar met liefde omringen en voorzien van de nodige zorgen.
We kijken er enorm naar uit om haar te mogen verwelkomen.
Over 4 weken is ze hier...
Verder zijn de werken hierboven nog steeds in uitvoering... Morgen ga ik beginnen met de kinderkamer te schilderen. Tja, ik weet het.... het is Pasen maar het is zo bijzonder slecht weer... Wat zouden we anders toch maar doen??

31 maart 2008 :
We kijken vol ongeduld uit naar de toewijzingen die eraan zitten te komen. Volgende week weten we hopelijk meer.
Ondertussen ligt op de kinderkamer de laminaat, is ze geschilderd en staan er de meubeltjes in. De kleerkast staat er wel nog niet in. Ik heb enkele fotootjes geplaatst onder de link thuis. Voor de nieuwsgierigen onder jullie. :-)
Volgende zondag hebben we afspraak in Antwerpen met Wendy en Geert en Katia en Henk. We zijn benieuwd....
Tot de volgende keer.

7 april 2008 :
Gisteren hebben we kennis gemaakt in Antwerpen met Wendy en Geert en Katia en Henk. Het eten was lekker, het gezelschap goed en de zon was ook van de partij!!! Kortom, het is heel goed meegevallen. De namiddag is omgevlogen.... We gaan dit zeker nog eens overdoen :-)
Het doet altijd deugd om met mensen te praten die in hetzelfde schuitje zitten en waarmee we de reis van ons leven gaan maken....

10 april 2008 :
De toewijzingen zijn weer gebeurd. Het zijn maar 5 dagen... Niet echt veel dus. Ze zijn geraakt tot 9 januari 2006.
Nog 283 dagen toe te wijzen en dan pas is het aan ons...(dit heeft niet meer uitleg nodig denk ik pffff)

8 mei 2008 :
Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier nog eens iets heb neergeschreven. Maar we hebben niet stil gezeten hoor!! Integendeel!! Esther is bij ons op vakantie geweest!!! Een leuk en vooral lief meisje van 4,5 jaar die direct onze harten wist te stelen!!
Ze is 2 weken bij ons geweest en we hebben er echt van genoten. Esther bracht leven in huis. Dat was wel wat wennen, maar we hebben ons goed geamuseerd. Die 2 weken zijn omgevlogen en Werner en ik tellen de dagen al af naar 4 juli want dan komt Esther voor een maand bij ons op vakantie!! Wij kijken er echt naar uit!!
Kijk maar eens naar de fotootjes!! :-)
Alle voorgaandefoto's heb ik van de site gehaald wegens te traag, maar dat zullen jullie wel niet erg vinden.


In China hebben ze weer toewijzingen gedaan!! Helaas maar drie dagen!! De groep van Horizon is er gelukkig bij. Proficiat aan alle kersverse ouders!!
Nog 280 dagen toe te wijzen vooraleer het aan ons is.....

14 juni 2008 :
De toewijzingen zijn weer gebeurd : tot en met 20 januari 2006!! Acht dagen!! We zijn snel content tegenwoordig :-)
Er gaan dus weer acht dagen van onze teller af!
Voor de rest hebben we een drukke maand. Zo was er begin juni de verjaardag van Veerle en Werner en vorige week hebben we nog eens goed de bloemetjes buiten gezet op onze jaarlijkse BBQ met de compagnie.
Dit weekend personeelsfeestje van Werner zijn werk en binnen twee weken staan we dan weer in Antwerpen voor een samenkomst met onze toekomstige China reisgenoten. Het clubje 19-10 (zoals we onszelf noemen) is namelijk uitgebreid met 2 koppels dus... hoog tijd om eens af te spreken en kennis te maken. We kijken er alvast naar uit!
Waar we ook ontzettend naar uitkijken, is naar de komst van Esther!! Begin juli is het eindelijk zo ver!! Haar kamertje is helemaal klaar hierboven. Nu onze kamer boven nog afwerken, zodat we allemaal boven kunnen maffen. Wekelijks bellen we met Esther en haar mama vertelt dan dat ze graag wil komen en ook niet meer kan wachten tot het zover is!! Fijn om te horen natuurlijk!!
Nog 272 dagen toe te wijzen....

1 juli 2008 :
Velen onder jullie zullen het ondertussen al wel weten : bij Horizon is de zon definitief ondergegaan! Ik kan jullie verzekeren : bij ons is dat nieuws ingeslagen als een bom. Wij waren totaal niet op de hoogte. Leuk als je zoiets moet vernemen via het nieuws op de radio.
Ik weet niet hoeveel tegenslagen ik nog kan hebben...
Ondertussen zijn we dus wel op de hoogte gebracht door e-mail en brief. Ze gaan er alles aan doen om onze dossiers over te laten nemen door een ander adoptiebureau. Welk? Geen idee. Hoelang gaat dat duren? Geen idee. Komen daar extra kosten bij? Normaal niet. Komt ons dossier in het gedrang? Normaal niet....
Tja, met deze antwoorden moest ik het dan maar doen na een telefoontje.
Wij hopen dat er snel duidelijkheid gaat komen... maar veel meer dan afwachten kunnen we weer niet doen en juist dat wachten begin ik zo beu te worden.
Gelukkig komt Esther vrijdag!!! Zij zal ons wel een leuke maand juli bezorgen.... Ons zonnetje in huis...zelfs al hangen er veel donderwolken in de lucht!!

7 augustus 2008 :
Inmiddels is ons verlof weeral om en zijn we alweer terug aan het werk. Esther is helaas weer terug naar huis. Ze heeft een hele leuke vakantie gehad! We zijn naar Planckendael, Bokrijk, de Efteling, binnenspeeltuin en een weekendje naar zee geweest. Dit alles maakte dat die 4 weken omgevlogen zijn. We hebben van haar genoten...
Om haar vakantie leuk af te sluiten heb ik de kans gekregen om mee naar Parijs te gaan als begeleiding. Zo heb ik haar ouders kunnen ontmoeten. Ze zijn mij 's avonds aan het hotel komen afhalen en zijn nadien met mij gaan uiteten. Het was een leuke ontmoeting. Het zijn heel dankbare mensen!! Werner en ik proberen in oktober een weekendje naar daar te gaan want dan is Eshter immers jarig.
Wat betreft ons adoptiedossier is er nog niets nieuws aan het licht gekomen. Ze zijn nog steeds aan het onderhandelen met andere adoptiediensten die onze dossiers gaan overnemen. We worden wel op de hoogte gehouden per e-mail maar daar staat tot op heden niets nieuws in.


14 september 2008
De kogel is door de kerk : adoptiedienst Ray of Hope gaat de China dossiers overnemen.
Aanstaande donderdagavond is er een vergadering in Brussel geplans voor alle betrokkenen. Helaas kunnen wij niet aanwezig zijn maar ik heb alle vertrouwen in onze toekomstige reisgenootjes dat zij ons op de hoogte zullen houden :-)
Verder hebben we niet zo veel te vertellen.
Misschien toch nog een nieuwtje voor sommigen : ik ben in het project 600 gestapt. Wat wil dit nu zeggen? Dat ik niet meer ga werken maar terug naar school ga. Studeren met loonbehoud dus. Ik volg de verpleegopleiding in Genk. Vanaf nu heb ik dus weeral een heel ander leven : iedere dag braaf naar school, elk weekend en elke vakantie thuis!! Ik mis mijn collega's vanop het werk wel heel erg maar hoop hun te kunnen versterken na 3 jaar met een diploma in mijn hand. We zullen wel zien...

15 oktober 2008
nog 4 dagen te gaan en dan zijn we al twee jaar officieel ingelogd bij de CCAA in China... En we zijn er nog lang niet....
Het einde is nog lang niet in zicht zeggen sommigen maar toch blijf ik hopen op een voorstel eind 2009.
Dus in adoptieland is het voor ons heel erg stil.
Afgelopen weekend zijn Werner en ik naar Parijs getrokken om er Esther te gaan bezoeken. Ze was immers jarig!
Het heeft ons deugd gedaan... Ze is het hele weekend bij ons gebleven en heeft zelfs bij ons in het hotel geslapen. We hebben echt genoten!!Het liefst van al was ze mee naar België gekomen maar ze zal toch nog moeten wachten tot 20 december. Dan komt ze weer twee weken bij ons op vakantie. Iets waar ze nu al heel erg naar uit kijkt en wij ook trouwens :-)
Voor diegenen die Sabah nog kennen : ook haar zijn we gaan bezoeken. Ze was onze persoonlijke gids daar in Parijs- centrum. Die bracht ons tot vlak aan de Eifeltoren met haar auto en het zonnetje was ook van de partij. Kortom, het was een heerlijk weekendje weg!!

 

11 december 2008 :
Oei, al lang niets meer geschreven .....
Tja, veel valt er ook niet te schrijven natuurlijk! In China hebben ze dossiers gematched tot en met 23 februari 2006. Ze gaan daar maar traag vooruit. Heel erg frustrerend allemaal maar gelukkig heb ik het veel te druk om er echt mee bezig te zijn.
Ben momenteel aan mijn eerste stage begonnen en ik moet toegeven dat het weer even wennen is om posten te draaien. Ik was dat leventje van een student al mooi gewoon geworden. Voeg daarbij nog eens een karrevracht stage-opdrachten dan weten jullie wel dat het hier druk is. Maar.......... nog even doorbijten en dan kan ik genieten van (hopelijk) een deugddoende kerstvakantie. Mijn ventje is dan ook thuis, maar het allerbelangrijkste gaat toch de komst van ons Esther zijn! We zijn de dagen hier aan het aftellen. Ze belt nog heel regelmatig en dat is altijd zo leuk om dat stemmetje aan telefoon te horen! Lachen, grapjes maken, die hare bebbel staat niet stil! Dus nog even doorbijten en op 20 december is ze dan weer bij ons. Ik weet nu al dat die 2 weken zullen omvliegen omdat kerst en oud & nieuw daar ook nog eens in vallen, maar ja, we gaan toch genieten!!
Ik zou iedereen die hier meeleest en meeleeft met ons verhaal alvast een prettig eindejaar willen wensen en vooral een goed begin van 2009!! Tot de volgende...

19 januari 2009 :
Hallo allemaal. Alweer een tijdje geleden dat ik hier iets neerschreef.... Er is dan ook veel gebeurd de laatste tijd.
Zo was ons Esther weer bij ons tijdens de kerstvakantie. Leuk!! Het deed ons deugd dat ze weer hier hier was. We zijn met haar naar het circus geweest in Nederland en dat vond ze toch wel wat. Die oogjes van haar blonken nogal... :-) Ze heeft er zelfs een slang mogen aanraken. Het kind is bang van honden (loopt ze met een grote boog omheen en springt op onze nek) maar van slangen??? Nee hoor, die wou ze wel eens aaien :-)
Verder waren er ook de feestdagen.... Met kerstmis hebben we het heel rustig gehouden en met oudjaar nog rustiger. Maar dat alles had natuurlijk met Bo te maken. Mijn metekind heeft ons weer heel erg laten schrikken toen ze op 28 december een eleptische aanval kreeg en met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden! Na verschillende vreselijke onderzoeken stelden de artsen hersenvliesontsteking vast (toch nog wel een nasleep van haar ongeval) Ze heeft 2 weken een zware antibioticakuur intraveneus gehad. Vanzelfsprekend dat de eindejaarsfeesten een beetje aan ons voorbij gingen. Ondertussen stelt ze het goed. Wel moeten Ivan en Livina en wij ook natuurlijk toch waakzaam blijven want het risico bestaat dat het zich in de toekomst kan herhalen en dat willen we niet!
Op 3 januari is Esther dan weer terug naar Parijs vertrokken en ik ben weer meegegaan. Leuke ervaring.
In China gaat het nog altijd niet goed vooruit!! Veel mensen vragen ons waarom dat dat toch zo lang moet duren... Wij hadden het ook graag anders gezien. Als ik dan in de krant lees van die Senator en haar adoptie uit Congo dan gaat mijn haar recht omhoog staan. Heel frustrerend is dat allemaal!!! Dat ik die madam maar niet tegenkom op straat :-)
Ergens hoop ik op een toewijzing eind dit jaar maar velen zeggen me dat dat een utopie is.... dus zeg ik maar weer : volgend jaar!!!! ( Hoelang ben ik dat nu al niet aan het zeggen????)


12 maart 2009 :
Hier zijn we nog eens. In adoptieland is er voor ons niets nieuws te rapen... dus wat dat betreft kan ik niet veel vertellen. Het is en blijft wachten.... Tja, dat heb ik hier al dikwijls neergeschreven he. Daar in China gaat het maar met mondjesmaat vooruit...
Maar we hebben Esther he. Die brengt ons voldoende afleiding. In februari is ze weer twee weken hier geweest. Zaligggg gewoon!!!
Werner en ik lachen heel wat af hier in huis met die kleine meid. Eigenlijk niet te geloven hoe goed zich die hier thuis voelt. Dat is mooi om te zien. We hebben samen een cake gebakken, wafels gebakken, carnavalmaskers gemaakt en als kers op de taart zijn we met ons drietjes naar Plopsa Indoor geweest in Hasselt. Kortom ze heeft zich weer goed geamuseerd. Wat ook belangrijk was is dat haar twee onderste melktandjes hier bij ons zijn uitgevallen... een hele gebeurtenis. Had het al voorzien en een speciaal doosje gekocht om ze in te bewaren. Dat doosje nam ze 's avonds héél fier mee naar haar kamertje om onder haar kussen te leggen. Ze verwachtte iets van 'La Souris'.... en ja hoor!! 's Morgens zat er een stuk van 2 euro in haar doosje. Het kind was zo gelukkig als iets.
Ondertussen is het hier weer stil in huis maar gelukkig niet voor heel lang want achter een viertal weken komt ze terug want dan heeft Esther immers paasvakantie.
Een fotootje van Esther zonder haar onderste melktandjes wil ik jullie dan ook niet onthouden! Tot de volgende!!

24 mei 2009 :
Foei! Het is alweer veel te lang geleden dat ik hier nog eens iets wat kwam schrijven.... Wat China betreft is er ook niet veel te schrijven. Daar draait het allemaal maar op een laag pitje (een veel te laag pitje wat ons betreft). Maar ja, we kunnen er helaas niets aan doen!
Gelukkig hebben we ons Esther (ik val in herhaling geloof ik maar het is wel zo) Afgelopen paasvakantie is ze weer bij ons geweest en hoe is dat verlopen??? in één woord : SUPER!! Die meid doet ons gewoon stralen! Die brengt hier leven in huis en Werner en ik genieten daar met volle teugen van! Stilaan maakt ze ook vriendjes hier en dat vinden we wel tof natuurlijk.
Omdat haar paasvakantie 1 weekje later is begonnen dan hier, besloten we met ons drietjes in haar laatste week een bezoekje te brengen aan de Efteling. Het was daar helemaal niet druk, ze heeft haar hartje echt kunnen ophalen.... Die oogjes van haar die hebben nogal gefonkeld... echt mooi om te zien!!
Ondertussen is ze alweer een 4-tal weken naar huis. Ze belt ons regelmatig op en zegt dan dat ze uitkijkt naar de grote vakantie omdat ze dan weer op vakantie kan komen. Hoe dat allemaal juist gaat verlopen valt nog af te wachten omdat ze waarschijnlijk geopereerd gaat worden aan haar neusje. Binnenkort weet ik daar iets meer over.